For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Lina Sandell

About Lina Sandell

Lina Sandell skrev «Blott en dag» i 1865. Hun bearbeidet teksten da Oscar Ahnfelt satte melodi til den i 1872. Det er laget flere norske oversettelser av teksten, men både i Norsk Salmebok (1985) og i Norsk salmebok 2013 er den svenske teksten fra 1872 valgt. Frelsesarmeens sangbok (2010) har imidlertid valgt en norsk tekst som ikke akkurat er noen språklig perle.

I 2015 fikk jeg en henvendelse fra organisten i Gamle Aker kirke i Oslo, Yngve Breievne. Han hadde truffet mange, særlig i forbindelse med begravelser, som bare delvis skjønte den svenske teksten. Han utfordret meg til å lage en ny norsk gjendikting. Slikt er selvsagt et dristig prosjekt å gå løs på når en sang er så mye brukt og elsket som «Blott en dag». Skulle jeg gjøre det, måtte jeg velge å lage en friere gjendikting enn de tidligere norske oversettelsene. Jeg måtte ta vare på originaltekstens meningsinnhold, men velge en del andre formuleringer som kunne gi sangen et mer nåtidig uttrykk.

Samtidig har jeg prøvd å løse det som i årevis har vært et debatt-tema, nemlig hvorfor Lina Sandells opprinnelige ordpar «Faders händer» og «modershjärta» i vers 1 ikke er videreført i sang- og salmebøkene. Jeg har skrevet inn igjen bildet av Gud som en far og en mor, men på en litt annen måte.

Vidar Kristensen