For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Svensk folketone

About Svensk folketone

«Den blomstertid nå kommer» (Den blomstertid nu kommer) er en salme opprinnelig skrevet på svensk av Israel Kolmodin i 1694 til en folketone fra 1500-tallet. Melodiens eldste skriftlige kilde er et koralmanuskript fra Roslagskulla datert 1693. Salmen ble utgitt i Then Swenska Psalm-Boken i 1695 med overskriften «Een Sommarwisa». Teksten ble oversatt til norsk av dikterpresten og folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstad i 1861 og er gjengitt som salme nummer 763 i Norsk Salmebok. Her er den noe forkortet og omarbeidet.

«Den blomstertid nu kommer» er en av de mest kjente og kjære salmene i Sverige i dag og regnes av mange som en ikke-religiøs sommersang. Særlig første vers kan tolkes som en verdslig hyllest til årstiden, varmen og livet. «Den blomstertid nu kommer» blir sunget i praktisk talt alle svenske og finske skoler på skoleavslutningene før sommerferien.